การขนส่งและการจัดส่ง

การจัดส่ง
หลังจากที่คุณได้ทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์แล้ว คำสั่งซื้อของคุณจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าการชำระเงิน ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลสำหรับการจัดส่งนั้นถูกต้องหรือไม่

เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบผ่านทางโทรศัพท์ เมื่อสินค้าของคุณได้รับการจัดส่งแล้ว

ค่าจัดส่งสินค้า
อยู่สบายช็อปพยายามจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุในขั้นตอนการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าให้อย่างรวดเร็วที่สุด

ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำและค่าธรรมเนียมน้ำหนักของสินค้า โดยบริษัทจะแจ้งค่าธรรมเนียมให้คุณทราบโดยการติดต่อหาลูกค้าโดยตรง