ดีไซน์นิวส์ 12 ธันวาคม 2558

ดีไซน์นิวส์

เครื่องมือทรงกลมสามมิติ 4DNA เพื่อความง่ายในการถอดรหัสความคิดโครงการ และการลดข้อเสียสู่การเสริมข้อดีให้แข็งแกร่ง

          สำหรับนักออกแบบและผู้ประกอบการโครงการที่ต้องการให้ผลงานการออกแบบตลอดจนการลงทุนมีความสำเร็จ โดยเฉพาะความสำเร็จขั้นสูงซึ่งเกิดจากความเป็นเอกภาพของผลงาน โดยการออกแบบจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังให้เกิดความสำเร็จด้วยความสร้างสรรค์ โดยในแต่ละโครงการจะไม่เหมือนกันซึ่งจะมีความแตกต่างและมีบุคลิกเฉพาะตัว
          เครื่องมือที่สามารถตรวจวัดความคิดนี้ถูกคิดค้นให้นำไปใช้ในการตรวจเชคความรอบคอบของโครงการอย่างละเอียดและลงลึกในทุกๆด้านเพื่อค้นหาค่าเฉพาะของโครงการโดยสามารถนำจุดเด่นมาลบจุดด้อย ซึ่งผู้ใช้เครื่องมือสามารถหมุนแผ่นกราฟจนเจอสาระสำคัญในการทดสอบความคิดและค้นหาไอเดีย จนสามารถสรุปออกเป็นกุญแจแห่งแนวความคิด โดยเกิดแกนกลางที่สามารถเชื่อมโยงไปกับทุกเรื่องอย่างคล้องจอง  โดยในแต่ละปัจจัยเหล่านั้นจะไม่เหมือนกันกันมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน
          เป็นเครื่องมือในการทดสอบทดลองเพื่อถอดรหัสความคิด ที่สามารถทาบไปกับโครงการต่างๆ ที่ดิน ที่ตั้งโครงการ ซึ่งสามารถถอดองค์ประกอบต่างๆออกมารอบด้านโดยแต่ละปัจจัยจะมีส่วนลึกส่วนตื้นส่วนกว้างส่วนแคบที่แตกต่างกันไปตามการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากนั้นจึงค่อยๆวินิจฉัยออกมาเป็นสาระสำคัญที่อาจมีชื่อเรียก เป็นคำย่อ หรือ ข้อความสั้นที่สามารถอธิบายแนวความคิดได้อย่างชัดเจน จากนั้นผู้ออกแบบ ผู้ลงทุน สามารถนำข้อความเหล่านั้นไปขยายความสู่การพัฒนาหรือสร้างรูปแบบ โดยนำไปสร้างแผนภูมิรอบทิศอีกครั้งเพื่อนำไปใช้ในทุกเรื่องรอบทิศด้วยกันอย่างเป็นเอกภาพ
           บางโครงการสามารถค้นพบค่าสี คู่สี รูปแบบ บุคลิก ธีม นโยบายการดำเนินการ วิสัยทัศน์ การตั้งชื่อโครงการ  ภาพลักษณ์โครงการ และสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่จากสูตรพิเศษนี้ให้กับโครงการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาธิ การไตร่ตรองข้อมูลรอบด้าน และการรวบรวมข้อมูลทุกสารทิศจน อิน กับโครงการมากที่สุด
            ติดตามการทดสอบเครื่องมือในรายการอยู่สบาย เนชั่นทีวี สดทุกวันเสาร์ เวลา 9.30 -10.30 น. โดยมีกรณีศึกษาให้ดูหลายโครงการจนพบกับความสำเร็จ
 

แต่ร้านให้ได้ล้าน

กรณีศึกษาถอดรหัสโครงการ กรีนพิกซ์ เขาใหญ่ แรงดลใจจากการถ่ายรูปรอบที่ดิน

          การออกแบบโครงการที่มีคุณภาพ จะปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนจากบรรยากาศและรายละเอียดที่เรียงร้อยกันด้วยความงดงามเป็นเอกภาพในภาษาเดียวกัน
          โครงการกรีนพิกซ์ เป็นตัวอย่างการถอดรหัสโครงการที่เกิดจากความคิดรอบคอบ สำรวจรอบด้าน แรงบันดาลใจ จากความประทับของที่ตั้งโครงการ สำรวจบรรยากาศโดยรอบ แล้วถ่ายรูป ในจุดต่างๆ โดยเลือกความงามในแต่ละช่วงเวลา เช่น ถ่ายรูปต้นไม้ใบหญ้า ดอกไม้ ยอดหญ้า  สภาพดิน บรรยากาศท้องฟ้าในทุกช่วงเวลา จากนั้นสกัด คั้น ออกเป็นกลุ่มสี ที่อยู่ร่วมกันได้ รูปทรงใบไม้ โครงสร้างพืชพันธุ์ นำมาตัดทอน ออกเป็นรูปทรงเรขาคณิต
          ตั้งชื่อ โครงการว่า กรีนพิกซ์  greenpix   มาจาก คำว่า green + picture , pixels ผนวกคำ เป็น greenpix หมายความถึง การบริหารโครงการที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ความเหมาะสมกลมกลืนกับที่ตั้งทางธรรมชาติ อีกทั้งความหมายของโครงการที่เสมือนการมองภาพผ่านเลนส์ เฟรมรูปที่มองทะลุสู่ธรรมชาติ เห็นองค์ประกอบภาพที่งดงาม แล้วมองภาพให้เบลอเพื่อการสร้างภาพที่ตัดทอนเป็นองค์ประกอบจากภาพpixels ทำให้เกิดการมองในมุมมองใหม่ และนำไปใช้ในเชิงกราฟิก โดยได้บรรยากาศ ที่มีมิติเชิงซ้อน เกิดเงาเกิดแสงซ้อนภาพให้ได้มิติ และบรรยากาศที่แตกต่างจากมุมมองเดิมๆ เกิดประสบการณ์การเข้าพักในความรู้สึกใหม่ จากการถอดรหัสจนถ่ายทอดออกมาเป็นชื่อโครงการที่จุดประกายไอเดีย เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดแบบเป็นเอกภาพทั้งโครงการ สู่การออกแบบตั้งแต่สิ่งที่เล็กที่สุดในโครงการสู่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโครงการ ร้อยเรียงกันในเรื่องราวเดียวกัน เกิดผลงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบเลขศิลป์ การออกแบบภาพลักษณ์โครงการ การกำหนดสี วัสดุ การสร้างสรรค์ผังโครงการเพื่อสร้างสเปซ มุมมองใหม่ ตลอดจนการกำหนดประโยชน์ใช้สอย ที่มีธีมในการให้บริการโดยสร้างความแตกต่างในการใช้สอยด้วย
          จากกราฟิกง่ายๆที่ถ่ายทอดออกมาเบื้องต้น ร้อยเรียงสู่การวางผังและสร้างมวลทางสถาปัตยกรรม ให้เชื่อมโยง ออกไปพร้อมกัน สังเกตง่ายๆในโครงการนี้ จะเห็นถึงความเป็นเอกภาพ ที่สอดคล้องกันในทุกจุด ทุกมุมมอง ตลอดจนกระทั่งการใช้สอย โดยผู้ออกแบบยังคำนึงถึงการบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายโครงการที่จะต้องนำแนวคิดที่ได้จากการถอดรหัสนำไปใช้ในการบริหารจัดการ การนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ การกำหนดยุทธศาสตร์  ที่เสมือนเส้นทางที่ทุกอย่างเดินทางไปในทิศเดียวกัน แม้มีความแตกต่างกันบ้านเพื่อความวาไรตี้ของงาน
           เราสามารถสัมผัสได้ถึงความคล้องจอง กันทั้งหมด จนเห็นคุณค่าของการออกแบบที่ลงลึกและรอบด้าน เป็นสาระสำคัญของการสร้างสรรค์โครงการแนวใหม่ที่เป็นกรณีศึกษา จากจุดเริ่มต้นของการถ่ายรูป ในวันแรก ที่พบรักกับที่ดินแปลงนี้ครับ

อยู่สบาย

โครงการ ศรีบุษรา คอนโดมิเนียม การออกแบบบนที่ดิน 1 ไร่ ให้คุ้มค่าการลงทุน ด้วยห้องพัก 151 ห้องสวยด้วยสูตร 4 DNA

          กรณีศึกษาจากโครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดที่สุดในการค้นคว้าทุกมุมมอง ทุกปัจจัย ทุกกรณีในบริบทรอบทิศ เพื่อนำไปสร้างสรรค์โครงการ อสังหาริมทรัพย์แนวใหม่ ท่ามกลางข้อมูลต่างๆโดยต้องให้เกิดความสำเร็จขั้นสูงสุดในการลงทุน ตลอดจนต้องสามารถสร้างคุณค่าในผลงานออกแบบด้วย การออกแบบในกรณีศึกษาโครงการนี้มีความเป็นเอกภาพตั้งแต่สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน มัณฑนศิลป์ ศิลปะการตกแต่ง ภูมิสถาปัตย์ เลขศิลป์ กราฟิกดีไซน์ ภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนภาพรวมด้านการบริหารจัดการ กำหนดทิศทางกลุ่มตลาด และการนำเสนอ การจัดพื้นที่ใช้สอย การจัดวางผัง ก็เริ่มต้นจากทิศทางเดียวกัน
          เริ่มต้นจากทัศนคติทางความคิดเชิงบวกที่สอดแทรกให้ผู้ประกอบการมีแนวคิดร่วมในอุดมการณ์เดียวกันคือ การให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุข คุ้มค่าในการซื้อ และการลงทุนซื้อไว้เพื่ออนาคต โดยสาระสำคัญอยู่ที่การวางผังให้ทุกห้องมีพื้นที่ใช้สอยที่ดีที่สุดจากเงื่อนไขในการจัดวางที่ยากมากเพราะที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่จำกัด
 
          องค์ประกอบที่ต้องคำนึงคือกฎหมายที่ตั้ง ถนน ระยะถอยร่น พื้นที่ใช้สอยต่อพื้นที่ว่าง พื้นที่สีเขียวในปัจจัยกฎหมายสิ่งแวดล้อม ต่อด้วยความคุ้มค่าทางการขาย รูปแบบที่สร้างมูลค่า การลงทุน โครงการ ตลอดจนพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ขายอันมีผลต่อความคุ้มค่าในการลงทุน สูงสุด สังเกตดู มีให้เห็นว่า การออกแบบโครงการนี้มีปัจจัยรอบด้านให้คำนึงถึง แต่สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย แล้วนำมาใช้เป็นฐานในการออกแบบให้ครอบคลุมรอบด้าน โดยนำปัจจัยบวกมาทดแทนปัจจัยลบเพื่อให้โครงการนี้มีความคุ้มค่าที่สุดทั้งในแง่การลงทุนและการการซื้อเพื่ออยู่อาศัย จุดสำคัญอยู่ที่นักออกแบบที่ใช้สูตร 4 DNA จะสามารถออกแบบให้ตอบสนองวัตถุประสงค์และสามารถแก้ปัญหาได้รอบด้าน อุดรอยรั่ว ในขณะที่ก็ก่อเกิดนวัตกรรมทางความคิดไปพร้อมกันด้วย
          โครงการนี้ใช้เครื่องมือวัดองค์ประกอบรอบทิศอย่างรอบคอบและลงลึกตั้งแต่เริ่มแรก ทำให้ไม่หลงทาง เช่นการออกแบบอาคารโดยเงื่อนไขทางกฎหมายต่างๆตามที่กล่าวมา ทำให้ต้องเฉือนอาคาร แต่การคว้านตามระยะถอยร่นกลายเป็นเงื่อนไขในการสร้างฟอร์ม ที่มีการเหลื่อมกันคล้ายขนมปัง ในขณะที่มองอีกมุมหนึ่ง มีรูปทรงคล้าย อัญมณี หรือชั้นหินที่มีแร่ธาตุ โดยถ้ามองจากผังคล้ายเพชร และการเจียรนัย ซึ่งคล้องกับ ชื่อโครงการ โดยตั้งชื่อจากนามสกุล ของผู้ลงทุน ศรีบุษรา เมื่อความหมาย ชื่อ และการออกแบบผสานกัน นั่นหมายถึงจุดเริ่มต้น ของการสร้างสรรค์ที่สำเร็จ และเป็นกุญแจที่ทำให้เราสามารถเปิดประตูสู่พลังแห่งปัญญาแห่งเอกภาพที่เป็นคำตอบของการออกแบบที่มีคุณภาพระดับสูง กล่าวคือการออกแบบที่มีพลังส่งผลต่อภาพรวมของโครงการ มีอิทธิพลสร้างเสริมคุณค่าโครงการ
          การจะสร้างมูลค่า และคุณค่าให้สามารถสำเร็จพร้อมกันคือ การตั้งโจทย์ให้มีมูลค่าจากพื้นที่ ฉะนั้นการออกแบบจะต้องช่วยให้เกิดคุณค่า เพื่อมูลค่าโครงการ พื้นที่ว่างจากการกำหนดรูปทรงรูปแบบด้วยการใช้สอยที่ดีเลิศและด้วยการสร้างรูปแบบที่ดูโก้ โอ่อ่า แตกต่างในองค์ประกอบขั้นสูง ของเส้นสายเชิงบวก เป็นกระบวนการทางศาสตร์ศิลป์ผสานศาสตร์ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดมูลค่าโครงการ ตลอดจนการออกแบบอย่างมีมิติของมุมมองที่ช่วงส่งเสริมการตลาดด้วย
          ท่านผู้อ่านสามารถติดตาม สาระจากกรณีศึกษา ในโครงการศรีบุษรา คอนโดมิเนียม ในรายการอยู่สบาย เนชั่นทีวี ทุกวันเสาร์ 9.30 - 10.30 น.  ท่านอาจได้คำตอบแห่งเคล็ดลับอยู่สบายและการลงทุนด้วยศาสตร์และศิลป์ขั้นสุดยอด ในที่ดินของท่านเอง
 

>> ข่าวอื่นๆ <<