รายการอยู่สบาย

      รายการ อยู่สบาย รายการสำหรับคนรักบ้าน นำเสนอผลงานทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบที่พักอาศัย โดยเสนอแนวคิดไอเดียต่างๆ ที่ทันสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวบรวมเนื้อหาสาระ , ความคิดเห็น , ข้อเสนอแนะ และตอบข้อสงสัยจากผู้ชมทางบ้านที่มีความคิ­ดเห็นหลากหลาย ให้ทราบถึงปัญหา วิธีการแก้ไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับบ้าน เช่น การแก้ปัญหาการต่อเติมบ้าน, ร้าว รั่ว ร้อน อีกทั้งเน้นการสาธิตด้วยการ Drawing สดๆ ผ่านรายการ "อยู่สบาย" โดยวิทยากรมากคุณภาพทั้งสถาปนิก , วิศวกร , มัณฑนากร, Mr. Drawing และMr. CAD ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสดๆ ในรายการออกอากาศสด ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30 - 11.30 น. ทาง Nation Channel